Zadania terapii zajęciowej

Osoby niepełnosprawne potrzebują wszelkiej pomocy, która pozwoli im w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie osób zdrowych. Wiadomym jest, że nie jesteśmy w stanie przywrócić pełnej sprawności, ale przynajmniej można postarać się pomóc osobie niepełnosprawnej normalnie funkcjonować w społeczeństwie osób zdrowych.

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Współcześni rodzice mają coraz większy wachlarz możliwości kształcenia dziecka niepełnosprawnego fizycznie i intelektualnie. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego można wybrać kształcenie w szkole powszechnej, czyli najbliżej miejsca zamieszkania, szkołę integracyjną lub specjalną. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może pomóc w podjęciu decyzji, ale