Uraz kręgosłupa – przyczyna poważnych dolegliwości

Myśląc: uraz kręgosłupa z reguły miewamy skojarzenia związane z poważnymi wypadkami komunikacyjnymi, sportami ekstremalnymi, nieodpowiedzialnymi decyzjami takimi jak skoki do wody w pozycji na główkę… Wydaje się zatem, że w powszechnej opinii społecznej uraz kręgosłupa to jednostka chorobowa, która rozwija się jedynie w wyniku ryzykownych zachowań i niebezpiecznych sytuacji. Okazuje się jednak, że prawda jest nieco inna – uraz kręgosłupa stanowi bowiem przyczynę istotnych, niekiedy zagrażających życiu dolegliwości, ale o uszkodzenie struktur kręgosłupa zdecydowanie nie jest trudno – niekiedy wystarczy nawet nagłe pochylenie się w celu podniesienia upuszczonego przedmiotu lub też dźwiganie ciężkich zakupów.

Uraz kręgosłupa pociąga za sobą ryzyko niepełnosprawności ruchowej. Istotne, dramatyczne uszkodzenia struktur kręgowych w wielu przypadkach kończą się bowiem inwalidztwem i ograniczeniami ruchomości wraz z niedowładami i porażeniami. Objawy kliniczne zależą oczywiście od charakteru urazu, jego rozległości, jak i odcinka kręgosłupa objętego destrukcją.

Kręgosłup to jednak nie tylko struktura kostna, ale również swoista konstrukcja, przez którą i wzdłuż której układają się i wędrują tkanki miękkie, a zatem mięśnie, tkanka łączna, tłuszczowa, a także naczynia tętnicze i żylne oraz nerwy. Uraz kręgosłupa sprowokować więc może uszkodzenia struktur otaczających, prowadząc do niedowładów, zespołów bólowych i różnego rodzaju parestezji.

Każdy, nawet pozornie najbardziej błahy uraz kręgosłupa wymaga więc specjalistycznej konsultacji lekarskiej i, w większości przypadków, wykonania badań obrazowych, których celem jest jednoznaczne wykluczenie zaistnienia poważnych patologii zdrowotnych.

Dodaj komentarz