Język migowy – usłyszeć… wzrokiem?

Komunikacja to jeden z podstawowych filarów ludzkiej egzystencji. Człowiek stworzony jest bowiem do życia w różnego rodzaju społecznościach. Przychodzi na świat w rodzinie, która otacza go szczelnym płaszczem opieki przez lata wczesnego dzieciństwa, aby później stopniowo wypuszczać małego człowieka