Metoda Vojty, czyli: Jak przywrócić prawidłowe wzorce ruchowe?

Niepełnosprawność to zawsze nieszczęście, które budzi empatię i współczucie otoczenia. Najtrudniej pozostaje jednak zaakceptować zdrowotne deficyty u dzieci – małych ludzi, którzy w wielu przypadkach dopiero co pojawili się na świecie, nie zdążyli nawet w połowie zaznać uroków życia, a już obarczeni są różnego rodzaju jednostkami chorobowymi, których przebieg znamiennie wpływa na jakość codziennego funkcjonowania. Dzięki rozwojowi nauk medycznych istnieją jednak szanse na pomoc dziecku niepełnosprawnemu i zapewnienie mu możliwości pokonywania własnych ograniczeń. Jedną z dostępnych terapii jest metoda Vojty opracowana w XX wieku przez Czecha – Valclava Vojta – z którego dorobku naukowego do dziś korzystają zespołu medyczne na całym świecie.

Metoda Vojty to rodzaj terapii zalecany w przypadku wielu wskazań. Tego typu praca z pacjentem zastosowanie ma zarówno w bardziej zaawansowanych i poważnych schorzeniach, jak i łagodnych jednostkach chorobowych. Metoda Vojty wykorzystywana jest zatem m.in. w dziecięcym porażeniu mózgowym, zespole Downa, wodogłowiu, miopatiach wrodzonych, przepuklinie mózgowo-rdzeniowej, stwardnieniu rozsianym, nabytych uszkodzeniach mózgu i porażeniach obwodowych.

Cechy charakterystyczne, którymi zdecydowanie wyróżnia się metoda Vojty to przede wszystkim fakt, że sesje terapeutyczne odbywają się nawet cztery razy w ciągu dnia, a prowadzone są wyłącznie przez wyspecjalizowanych i doświadczonych terapeutów oraz rodziców stopniowo uczących się pracy z małym pacjentem. Największą efektywność metoda Vojty osiąga bowiem właśnie wówczas, kiedy pomiędzy opiekunami chorego dziecka, a zawodowym terapeutą nawiązuje się wysokiej jakości współpraca i porozumienie.

Dlaczego metoda Vojty prowadzona może być jedynie przez osoby rzetelnie przeszkolone? Jednym z założeń wykorzystującej tę metodę terapii jest absolutna bezbolesność. Podczas leczniczej sesji mały pacjent nie może odczuwać nawet najmniejszego bólu, którego pojawienie się zaburza przekazywanie sygnałów z układu mięśniowo-szkieletowego do mózgu, stanowiące istotę efektywności metody. Doświadczony terapeuta posiadający obszerną wiedzę, a także doskonale znający swoje dziecko rodzic mają szansę na rozpoznanie, czy konkretne ćwiczenia sprawiają podopiecznemu ból, co skłania do zmiany układu sesji terapeutycznej.

Jednocześnie należy pamiętać, że metoda Vojty opiera się na ćwiczeniach pokonujących opór mięśniowy, który stawia dziecko. Poszczególne ruchy prowadzone przez terapeutę mogą nie podobać się małemu pacjentowi, co nierzadko staje się przyczyną niezadowolenia, a niekiedy nawet płaczu.

Do korzyści płynących ze stosowania metody Vojty zaliczyć trzeba nie tylko wygaszanie patologicznych wzorców ruchowych, zastępowanie ich fizjologicznymi odruchami i ułatwianie rozwoju motorycznego, ale właściwie prowadzona terapia przynosi również… korzyści psycho-emocjonalne. Metoda Vojty wspiera bowiem kształtowanie się głębokich relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami, co istotnie oddziałuje na tak ważne dla maluchów poczucie bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz