Tajemnicza ślepota korowa

Istnieje wiele form zaburzeń związanych ze zmysłem wzroku. Jako przyczyny zaniżonej jakości widzenia, postępującego niedowidzenia i ślepoty postrzega się nieprawidłowości w budowie gałki ocznej, strukturze i przewodnictwie nerwu wzrokowego, a także innego rodzaju patologie w ośrodkowym układzie nerwowym. Wciąż

Laska dla niewidomych – bezpieczeństwo poruszania się

Osoby niewidome i niedowidzące nie chcą pozostawać wykluczane poza społeczeństwo i ograniczane. Niepełnosprawność nie stanowi bowiem wyroku – dzięki możliwościom współczesnej medycyny, socjologii i szeregu innych nauk możliwe jest znaczne ułatwienie codziennego funkcjonowania osobom obarczonym różnego typu deficytami zdrowotnymi,

Alfabet Braila – kilka słów o czytaniu dotykiem

W XXI wieku nieustannie dąży się do poprawienia jakości życia osób niepełnosprawnych i umożliwienia im osiągnięcia jak największego stopnia samodzielności. Niewidomi i inni pacjenci dotknięci deficytem dotyczącym zmysłu wzroku, choć na co dzień zmagają się z poważnymi ograniczeniami wynikającymi