Orzeczenie o niepełnosprawności – co warto wiedzieć?

Jak wynika z definicji, osoba niepełnosprawna nie funkcjonuje w społeczeństwie tak, jak człowiek w pełni zdrowy. Różnego rodzaju deficyty zdrowotne pociągają za sobą szereg trudności i wyzwań, z którymi na co dzień zmuszona jest mierzyć się osoba chora. Orzeczenie o niepełnosprawności pozwala zmagającemu się z problemami zdrowotnymi prawnie korzystać z udogodnień, które opracowano właśnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. W XXI wieku obywatele pozbawieni zdrowotnego dobrostanu nie powinni bowiem być wykluczani, odizolowywani i stygmatyzowani piętnem choroby, ale kwestią organów rządzących jest zapewnienie niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju i satysfakcjonującej jakości życia.

Zdarza się, że starania o orzeczenie o niepełnosprawności nastręczają osobie niepełnosprawnej i jej najbliższym trudności. Związane są bowiem z kłopotliwym kompletowaniem różnego rodzaju dokumentacji, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na ostateczną decyzję jednostki przyznającej orzeczenie o niepełnosprawności i określającej jej zaawansowanie (stopień). Dlatego, zanim przystąpimy do starań, warto zapoznać się bliżej z wymaganiami jednostek orzekających. W tym celu wystarczy odwiedzić strony internetowe oferujące liczne i wyczerpujące informatory lub też zasięgnąć informacji telefonicznie. Zadaniem ośrodków przybliżających obywatelom zasady, wedle których przyznaje się orzeczenie o niepełnosprawności jest udowodnienie, że tego typu dokument jedynie wydaje się być tak trudny do pozyskania. Mimo to, warto pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności musi zostać przyznane na podstawie obiektywnych i niepodważalnych dowodów niezdolności jednostki do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Inaczej bowiem orzeczenie o niepełnosprawności mogłoby wydawane być w sposób nieuczciwy i doprowadzający do wielu przykrych w skutkach nadużyć, a zaufanie społeczne do osób niepełnosprawnych narażone byłoby na negatywne zmiany.

Starając się o orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby, która nie osiągnęła jeszcze 16. roku życia, warto pamiętać, że należący do tej grupy nieletni obywatele otrzymują orzeczenie bez określania stopnia niepełnosprawności. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że orzeczenie o niepełnosprawności przyznaje się dla celów pozarentowych. W praktyce oznacza to, że osoba posiadająca powyższe orzeczenie nie może posługiwać się nim jako dokumentem będącym podstawą do wydania renty ZUS.

Zatem, w jaki sposób osobie niepełnosprawnej pomóc może fakt posiadania orzeczenia o psycho-fizycznych ograniczeniach? Dzięki omawianemu dokumentowi pacjent posiada łatwiejszy dostęp do rehabilitacji, która nierzadko przynieść może znaczne korzyści i w imponujący sposób poprawić samodzielność i status życia chorego. Za sprawą orzeczenia o niepełnosprawności choremu przyznaje się również różnego rodzaju ulgi, odliczenia podatkowe, zasiłki, a w pewnych przypadkach można także otrzymać refundację zakupu specjalistycznego sprzętu niezbędnego osobie niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu.

Mimo formalności, a niekiedy nawet trudności warto więc podjąć starania o orzeczenie o niepełnosprawności i w prawny sposób uregulować status osoby chorej.

Dodaj komentarz