Pionizator – stymulator rozwoju ruchowego… i nie tylko

Niepełnosprawność ruchowa to zaburzenie wpływające destrukcyjnie nie tylko na ciało, ale i na psychikę pacjenta. Niemożność poruszania poszczególnymi elementami ciała sprawia bowiem choremu ból zarówno fizyczny – pacjent nie może samodzielnie się przemieszczać, bez trudu korzystać ze środków transportu, przygotowywać sobie posiłków, dbać o toaletę etc. – jak i psychiczny – pacjent nierzadko czuje się upokorzony przez fakt nieustannej potrzeby otrzymywania pomocy drugiej osoby. Dlatego też tak istotna jest rehabilitacja osoby niepełnosprawnej ruchowo. Wykorzystywany w tym celu pionizator spełnia liczne zadania zarówno w przypadku pacjentów, przed którymi rysuje się szansa na odzyskanie pełnej władzy w ciele, jak i w przypadku tych niepełnosprawnych, którzy odzyskają sprawność tylko częściowo, bądź też w ogóle.

W medycynie jasno mówi się o negatywnym wpływie przedłużającego się unieruchomienia na stan zdrowia pacjenta. Nieustanne przebywanie w tej samej pozycji – pozycji leżącej, półleżącej lub siedzącej – niekorzystnie odbija się na funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu pacjenta. Pionizator stwarza natomiast możliwość bezpiecznego uruchomienia osoby niepełnosprawnej, a liczne badania potwierdzają i podkreślają korzyści płynące z przyjmowania pozycji pionowej przez osoby poddawane terapii.

Regularnie stosowany pionizator stopniowo poprawia funkcjonowanie całego organizmu. Pionizator wpływa na pracę układu oddechowego, zwiększając jego wydolność oraz wentylację płuc, czyni funkcjonowania mięśnia sercowego bardziej efektywnym, usprawnia perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom, przeciwdziała zastojom w układzie moczowym (a więc zmniejsza ryzyko infekcji), zwiększa ruchomość stawów, minimalizuje powstawanie odleżyn i ogranicza utratę masy mięśniowej. Pionizator pozwala więc bez użycia terapii farmakologicznej, bez obciążenia pacjenta niepotrzebnymi lekami, znacznie poprawić jego wydolność fizyczną.

Nie okaże się również nadużyciem stwierdzenie, że pionizator wpływa na przebieg terapii mającej na celu poprawienie stanu psychicznego pacjenta. Nieustannie unieruchomiona osoba niepełnosprawna zapomina bowiem, co znaczy poruszać się samodzielnie (lub prawie samodzielnie). Pionizator stwarza możliwość czasowego przyjmowania pozycji pionowej, co znacznie poprawia samopoczucie pacjenta, a sam proces rehabilitacji staje się dla niego przyjemniejszy.

Dodaj komentarz